Your partner in LSI technology


Výroba a distribuce chemikálií pro laboratorní a vědeckou praxi, spektrální analýzy, mikroelektroniku, optoelektroniku a vakuové systémy.

 • Chemikálie pro mikroelektroniku na úrověň MOS, VLSI, ULSI, SLSI
 • Chemikálie pro průmyslové, farmaceutické a laboratorní aplikace
 • Mikrofiltrace a adjustace anorganických kapalin a organických rozpouštědel na úroveň 50 nm
 • Destilace organických rozpouštědel
 • Výroba speciálních rozpouštědel pro GCMS, UV, UHPLC, LCMS

Production and distrubution of chemicals for laboratory and science applications, spectral analysis, microelectronics, optoelectronics and vacuum systems.

 • Chemicals for microelectronics MOS, VLSI, ULSI, SLSI grade
 • Chemicals for industrial, pharmaceutical and laboratory applications
 • Microfiltration of inorganic and organic solvents by 50 nm membrane
 • Distillation of organic solvents
 • Solvents for GMCS, UV, UHPLC and LCMS
   

News